– Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DEFIBRYLATORÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

25.08.2020
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

20.02.2020
data zamieszczenia

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz

zatrudni

Lekarzy systemu – udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego

Warunki płacy i pracy do uzgodnienia.

Lekarzem systemu może być lekarz posiadający:

1) specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarza po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub

2) specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub

3) lekarz, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty,

4) 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala oraz rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt tel. 52 323 04 13

mail: sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

 

18.02.2020
data zamieszczenia

Udzielenie kredytu, pożyczki leasingowej na sfinansowanie zakupu defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

16.01.2020
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

09.08.2019
data zamieszczenia

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz

zatrudni

Lekarzy systemu – udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego

Warunki płacy i pracy do uzgodnienia.

Lekarzem systemu może być lekarz posiadający:

1)  specjalizację  lub  tytuł  specjalisty  w dziedzinie: anestezjologii  i intensywnej  terapii,  medycyny  ratunkowej  lub  neurologii albo lekarza po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub

2) specjalizację  lub  tytuł  specjalisty  w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii  i traumatologii  narządu  ruchu,  ortopedii  i  traumatologii  lub pediatrii, lub

3) lekarz,  który  w ramach  szkolenia  specjalizacyjnego  ukończył  moduł podstawowy  w dziedzinie:  chorób  wewnętrznych,  pediatrii  lub  chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty,

4) 3000 godzin  w wykonywaniu     zawodu     lekarza     w szpitalnym     oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala oraz rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt tel. 52 323 04 13

mail: sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

 

07.08.2019
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

14.06.2019
data zamieszczenia

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu.

09.05.2019
data zamieszczenia

Udzielenie kredytu, pożyczki leasingowej na sfinansowanie zakupu dwóch ambulansów medycznych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

17.04.2019
data zamieszczenia

Udzielenie pożyczki na sfinansowanie zakupu dwóch ambulansów medycznych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

05.04.2019
data zamieszczenia

Udzielenie pożyczki na sfinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

13.02.2019
data zamieszczenia

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

ul. Ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz

zatrudni

Lekarzy systemu – udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów w zespołach ratownictwa medycznego

Warunki płacy i pracy do uzgodnienia.

Lekarzem systemu może być lekarz posiadający:

  1. tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej albo,
  2. specjalizację lub tytuł specjalisty albo który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne co najmniej po drugim roku odbywania specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, albo
  3. 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala oraz rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt tel. 52 323 04 13, mail: sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

 

12.12.2018
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

04.12.2018
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

22.11.2018
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

20.09.2018
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

26.07.2018
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

26.07.2018
data zamieszczenia

Udzielenie pożyczki na sfinansowanie zakupu motocykla ratunkowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

25.05.2018
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

23.05.2018
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

11.04.2018
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

26.08.2016
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU NALEŻĄCEGO DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

16.11.2015
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

04.09.2015
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE POMIESZCZEŃ NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

06.07.2015
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

03.07.2015
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

22.08.2014
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

25.06.2014
data zamieszczenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

28.04.2014
data zamieszczenia
Back to top